Holsteinský dobytok

Na ranč nám pribudla nová krásavica, 350 kilová sympatická jalovička Ruženka.