Jazdenie na koňoch pre deti a dospelých

Kontakt s koníkmi aj inými zvieratkami má pre človeka veľký význam a pre deti zvlášť. Jazdenie na koni má pozitívne terapeutické účinky a starostlivosť o koníky a predovšetkým láska k týmto zvieratkám dokáže v človeku vyvolať prekrásne pocity spolupatričnosti k prírode. Ak sa chce niekto naučiť jazdiť na koni musí spoznať jeho reč, ako koník reaguje na človeka, dokázať reagovať na jeho potreby. Aj zdravým ľuďom prináša mnoho dobrého - zlepšuje držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z vychádzky v prírode, kde sa človek nadýcha čerstvého vzduchu. Navyše starať sa o koňa, pripraviť ho na jazdu, vyčistiť, osedlať, ošetriť kopytá, prináša postupné budovanie vzťahu medzi človekom a týmto majestátnym zvieraťom. Zo skúseností mnohých odborníkov vyplýva, že kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky. Pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. A toto nás kone pri každej príležitosti učia.

Martina Koniarová na koni TNT ADALID ENAMORADA        

Na Ranči pod lipkou sa venujeme hlavne westernovému jazdeniu - drezúrnym disciplínam. Každodenné jazdenie a  práca s koňom  sú dôležitou súčasťou v budovaní vzťahu koňa a jazdca a v ich napredovaní a zdokonalovaní , nakoľko sa westernovému jazdeniu venujeme súťažne, odmenou za vynaložené úsilie, sú úspešné výsledky v drezúrnych disciplínach.

        

Westernové jazdenie

Westernové jazdenie je spôsob jazdenia na koni, ktoré sa vyvinulo z pôvodného farmárskeho života a vojenských tradícií, ktoré so sebou priniesli španielsky kolonizátori. Tak ako výstroj tak aj samotné jazdenie v plnej miere museli pomáhať napĺnať pracovné požiadavky kladené na kovbojov na americkom západe. Kovboji museli pracovať a jazdiť v sedle dlhé hodiny cez rôzny terén, často potrebovali ku svojej práci laso, ktorým zväzovali dobytok a najdôležitejšia bola pre nich schopnosť ovládať koňa jednou rukou, pričom súčasne používali laso druhou. Práve z týchto dôvodou sú westernové kone trénované na veľmi jemné pomôcky na tzv. "oťaž na krku", prostredníctvom ktorej pri jemnom tlaku na krk okamžite menia smer. Pôvodné westernové kone boli trénované tak, aby využívali istú časť vlastnej prirodzenej intuície pri prenasledovaní dobytka a tým sa vytvoril jazdecký štýl s hlbokým, štruktúrovaným sedom a tréningovými metódami sa podarilo vyvinúť koňa reagujúceho na najjemnejší tlak alebo pomôcku oťažou.

Westernové disciplíny sa rozdeľujú na tri hlavné oblasti a na Slovensku ich zastrešuje SAWRR.

Drezúrne westernové disciplíny

 • Reining - najznámejšia disciplína, v ktorej jazdec preukazuje úplnú schopnosť ovládať koňa a všetky jeho pohyby. Čistota prevádzaných cvikov ako sliding stop, spin, rollback, preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale, cúvanie je hodnotené plusovými bodmi za veľmi dobre prevedený cvik a mínusovými bodmi za nesprávne prevedený cvik.
 • Trail - jazdec a kôň musia v tejto disciplíne zvládať rôzne prekážky, s ktrorými sa môžu stretnúť voľne v prírode.
 • Western pleasure - alebo radosť z jazdy, ktorú prejavuje kôň pri základných chodoch vo westernovej aréne na povely rozhodcu.
 • Showmanship at halter - disciplína, ktorá je zaujímavá tým, že sa v nej nejazdí ale predvácza kôň.
 • Super horse - kombinácia týchto disciplín

     

     

Rýchlostné disciplíny 

 • Barrel race - sa preteká okolo troch sudov, ktoré sú rozostavené v tvare trojuholníka a okolo každého suda musí jazdec spraviť plný kruh a čo najrýchlejšie sa vrátiť do cieľa.
 • Pole bending - v jednej línii je postavených šesť tyčí, ktoré sú od seba vzdialené 7 m, pričom kôň kľučkuje pomedzi tyče a po ich prejdení sa čo najrýchlejšie vracia do cieľa.

     

Pracovné disciplíny

 • Team penning
 • Cattle penning
 • Working cow horse
 • Roping (lasovanie)
 • Cuting