Niečo o nás

17.06.2012 10:43

 

Kontakt s koníkmi aj inými zvieratkami má pre človeka veľký význam a pre deti zvlášť. Jazdenie na koni má pozitívne terapeutické účinky a starostlivosť o koníky a predovšetkým láska k týmto zvieratkám dokáže v človeku vyvolať prekrásne pocity spolupatričnosti k prírode. Ak sa chce niekto naučiť jazdiť na koni musí spoznať jeho reč, ako koník reaguje na človeka, dokázať reagovať na jeho potreby. Aj zdravým ľuďom prináša mnoho dobrého - zlepšuje držanie tela, koordináciu pohybov, sústredenie, odreaguje myseľ od stresu, posilňuje svaly, prináša dobrý pocit z vychádzky v prírode, kde sa človek nadýcha čerstvého vzduchu. Navyše starať sa o koňa, pripraviť ho na jazdu, vyčistiť, osedlať, ošetriť kopytá, prináša postupné budovanie vzťahu medzi človekom a týmto majestátnym zvieraťom. Zo skúseností mnohých odborníkov vyplýva, že kôň dokáže pomôcť človeku aj psychicky. Pretože práca s koňom si vyžaduje rozvahu, pokoj, láskavý prístup, jemnosť a zároveň rozhodnosť a trpezlivosť. A toto nás kone pri každej príležitosti učia.

https://www.google.sk